+90 212 970 13 63 [email protected]

Hizmetlerimiz

Özçetin Hukuk ve Danışmanlık, birbirini tamamlayan alanlarda hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Yabancılar ve Göç Hukuku

Yabancıların Türkiye’ye gelmeleri ve Türkiye’de yasal olarak oturum elde etmeleri, çalışma izni almaları, yasa dışı olarak bulunmaları halinde Türkiye’de yasal şekilde kalmaları konusunda…

Amerika’da Göç Hukuku

ABD’ye yapacağınız göçmen vizesi ve diğer detay gerektiren vize başvurularınızda ABD barolarına kayıtlı uzman avukat danışmanlarımız ile yanınızdayız. Detaylı çalışma gerektiren…

İdare Hukuku

Kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara ve yabancılara yönelik tek taraflı hukuki işlemlerinde hukuka aykırılıklar halinde dava süreçleri takip etmekte, idareden alınması gereken izin ve ruhsat…

Bilgi Teknolojileri, İnternet ve E-Ticaret Hukuku

21. yüzyılda yükselişe geçen teknolojik ilerlemeler sıra dışı oranda hız kazanmaya devam etmekte, iş ve finans dünyasındaki hızlı gelişmeler günlük yaşantımızı oldukça değiştirmektedir…

Fintekler ve İnovasyon

Yüzyılımızda gerçekleşen köklü ekonomik ve sosyal değişikliklerin en önemli nedeni tekniğin hızlı gelişimi ve değişimidir. Dijital dönüşüm evresinde hizmetlerimiz kapsamında şirketler…

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Hukuku

Yüzyılımızın petrolü olarak ekonomik değer ithaf edilen bilgi, bilgi güvenliği, geçmişte yaptığımız alışverişler gibi deneyimlerimiz ile tanımlayan teknolojilerin gelişimi neticesinde daha da önem kazanmaktadır….

Proje Danışmalıkları

Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) bölgesinde yürütülecek yatırım projelerinde gerekli desteği sağlama konusunda danışmanlarıyla Müvekkillerine destek sağlamaktadır. Alanında uzman, yıllardır…

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Ticari hayatın istikrarlı ve faaliyetlerinin sorunsuz devamı için ticari hayatın olağan süreçlerinde alacak-borç ilişkisinde dava süreçlerinin yönetimi, haksız rekabet davaları gibi uyuşmazlık çözümlerinde…

Şirketler Hukuku

Ticari anlamda faaliyet göstermeye başlayan birey ve kurumlara destek olmanın yanı sıra, sermaye şirketlerine, şirket faaliyetlerini yürütürken danışmanlık hizmetleri vermekteyiz….

Şirket Birleşme ve Devralmaları

Şirketlerin ekonomik faaliyetlerini büyütmeleri için sermaye artırımı yapmaları mümkün olduğu gibi, yatırımcılara hisse devri yaparak sermaye artırımı yapabilirler, başka şirketler ile…

İş Hukuku

KOBİ oranının tüm işletmeler içinde %99,8 olduğu ülkemizde bu işletmeler, toplam istihdamın yaklaşık %78’ini karşılamaktadır. Ekonomik faaliyetlerin en önemli unsuru işçilerin sosyal haklarının…

Gayrımenkul-İnşaat Hukuku

Avukatlık Büromuz, müdahalenin men-i davaları, irtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar, istihkak davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, ipotek davaları, kamulaştırma davaları…

Sağlık Hukuku

Ülkemiz, sağlık turizmi bakımından bölgenin en önemli temsilcilerindendir. Teknolojik gelişmeler ışığında özellikle pandemi sürecinde yerli ilaç ve yüksek teknolojik tıbbi cihaz üretiminde…

Aile ve Miras Hukuku

Aile hukukunda sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, mal rejiminden kaynaklı davalar, nişanlılık, velayet ve nafaka başta olmak tüm iş ve işlemleri yurt…

Ceza Hukuku

Ceza yargılaması geçiren müvekkillerimize soruşturma aşamasından kesin hükme ve infaza kadar olan  bütün iş ve işlemlerde gerek yazılı gerek sözlü savunma anlamında müvekkillerimizi titiz ve özenli temsil etmekteyiz….

Tüketici Hukuku

Tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bankaların haksız tahsil ettiği, dosya masrafları…

İcra ve İflas Hukuku

Hukuki hizmetlerimiz arasında her türlü borç ilişkisinden kaynaklı alacakların tahsili de bulunmaktadır. Alacakların tahsili için icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine…

Basın ve Medya Hukuku

Basın, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan kişilik haklarına saldırıların bertaraf edilmesi için ilgili kimselerle iletişime geçilmesi, tekzip başvuruları, yasal süreçlerin cezai ve hukuki anlamda…

Trafik Hukuku

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında meydana gelen trafik kazalarında araç maliki, sürücü ve yolcular nezdinde meydana gelen her türlü can ve mal kaybının tazmini hususunda, araçta…