+90 212 970 13 63 [email protected]

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Hukuku

Yüzyılımızın petrolü olarak ekonomik değer ithaf edilen bilgi, bilgi güvenliği, geçmişte yaptığımız alışverişler gibi deneyimlerimiz ile tanımlayan teknolojilerin gelişimi neticesinde daha da önem kazanmaktadır.

İlgili Hizmetlerimiz

W

Kişisel Veri Mevzuatına Uyum sürecinin takibi

W

VERBİS’e kayıt

W

Şirket yönetim ve çalışanlarını kişisel veriler konusunda bilgilendirme ve yaptırımlar konusunda farkındalık sağlanması ve gerekli sözleşmelerin revizeleri, açık rıza, aydınlatma metinlerinin hazırlanması

W

Veri güvenliği ve bilişim sistemlerine ilişkin süreçte idari ve teknik tedbirler hususunda hukuki destek sağlanması, danışmanlık sunulması

W

Bilişim yoluyla işlenen suçlarda soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi