+90 212 970 13 63 [email protected]

Şirket Birleşme ve Devralmaları

Şirketlerin ekonomik faaliyetlerini büyütmeleri için sermaye artırımı yapmaları mümkün olduğu gibi, yatırımcılara hisse devri yaparak sermaye artırımı yapabilirler, başka şirketler ile birleşebilirler veya şirketi devredebilirler. Bu durumda bütün hak ve borçların tespit edilmesi ve sorumlukların belirlenmesi önemlidir. Avukatlık büromuz bu hususlarda hukuki hizmet vermektedir.

İlgili Hizmetlerimiz

W

Niyet Mektubunun hazırlanması

W

Hukuk bazında due dilligence sürecinin takibi ile finansal ve operasyonel bazda hazırlanacak dokümantasyonda destek olunması

W

Sözleşmelerin ve şirket kararlarının hazırlanması

W

İmza süreçlerinin tamamlanması, gerekli izinlerin alınması ve kapanış

W

Joint Venture sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere sürecinde hukuki destek sağlanması

W

Yatırım danışmanlığı