+90 212 970 13 63 [email protected]

İş Hukuku

KOBİ oranının tüm işletmeler içinde %99,8 olduğu ülkemizde bu işletmeler, toplam istihdamın yaklaşık %78’ini karşılamaktadır. Ekonomik faaliyetlerin en önemli unsuru işçilerin sosyal haklarının, işçi- işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, uyuşmazlık halinde işçilik alacaklarının tahsili, işe iade süreçlerinin takibi hususunda danışmanlık, dava takibi hizmetlerini vermekteyiz. Ayrıca işin görülmesi sırasında oluşan iş kazaları veya meslek hastalığı durumunda talep edilecek tazminat taleplerinin dava süreci de hizmetlerimiz arasındadır.

İlgili Hizmetlerimiz

W

İş sözleşmelerinin hazırlanması

W

İşçi / İşveren / İşveren vekillerinin haklarının bildirilmesi

W

Geçerli veya haklı nedenle fesih prosedürlerinin uygulanması

W

İkale veya arabuluculuk süreçlerinin takibi

W

Mobbinge karşı hukuki sürecin takibi

W

İşe İade davalarının takibi

W

İş kazaları ve meslek hastalığı davalarının takibi ile işçi ve işveren hak ve yükümlülükleri ile ilgili danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm süreçleriü