+90 212 970 13 63 [email protected]

İcra ve İflas Hukuku

Hukuki hizmetlerimiz arasında her türlü borç ilişkisinden kaynaklı alacakların tahsili de bulunmaktadır.

İlgili Hizmetlerimiz

W

Alacakların tahsili için icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi

W

Borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz işlemleri, mahcuzların satış süreci

W

İcra hukuk mahkemeleri ve icra ceza mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümlenmesinde hukuki destek sağlanması