+90 212 970 13 63 [email protected]

Yayınlarımız

“Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir.”    John Kenneth Galbraith

Yapay Zeka Ve Hukuk – II

Yapay Zeka Ve Hukuk – II

1. Yapay Zeka Donanımı Ve Hukuk Donanım, bilgisayarın fiziksel yapısıdır, elle tutulur, gözle görülür. Bilgisayar işlemcisi de bilgisayarın çalışmasını ve sistem içindeki veri akışını kontrol eden; verileri değerlendirip yeni veriler üreten elektronik aygıttır....

Yapay Zeka Ve Hukuk – I

Yapay Zeka Ve Hukuk – I

1. Yapay Zeka Programları Kelimeleri ayırarak tanımladıktan sonra kavramı açıklamak karmaşık olan yapay zekayı daha iyi anlamayı kolaylaştıracaktır. Zeka, beynin öğrenme, düşünme ve akıl yürütme yoluyla öğrenileni değerlendirme ve yeni durumları algılayabilme ve...

Çocuk Çalıştırmanın Hukuki Niteliği

Çocuk Çalıştırmanın Hukuki Niteliği

Hangi çocuklar çalışabilir? On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşınıdoldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyalve ahlâki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına...

Mobbing Nedir

Mobbing Nedir

Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre; aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin, bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde, yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı...

Know – How Sözleşmeleri

Know – How Sözleşmeleri

1. Tanım Yüzyılımızda en önemli ekonomik değerin bilgi olduğu açıktır. “Know-how” terimi çoğunlukla dilimizde tercüme edilmeden ve genellikle teknik bilgi, deneyim anlamında kullanılmaktadır. Teknik bilgi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yalnızca endüstriyel ve...

GETAT Uygulamaları ve Hukuki Düzenlemeler

GETAT Uygulamaları ve Hukuki Düzenlemeler

1. Modern Tıp ve GETAT Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”), sağlıklı olmayı, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır (1). Dolayısıyla, sağlıklı olma halinin biyolojik yanı bir tarafa,...

Hukuken Yabancı I: Vatansız – Mülteci – Göçmen

Hukuken Yabancı I: Vatansız – Mülteci – Göçmen

1. Yabancı Kavramı Bir devletin ülkesinde bulunup o devletin vatandaşlığı hakkı olmayan kimselere yabancı denmektedir. Yabancı kavramı, yabancı devlet vatandaşlarını, vatansızları, göçmenleri (muhacir), mültecileri, şartlı mültecileri, sığınmacıları, geçici koruma...