+90 212 970 13 63 [email protected]

Sağlık Hukuku

Ülkemiz, sağlık turizmi bakımından bölgenin en önemli temsilcilerindendir. Teknolojik gelişmeler ışığında özellikle pandemi sürecinde yerli ilaç ve yüksek teknolojik tıbbi cihaz üretiminde AR-GE’ye önem verilerek yerel üretim oranının yükseltilmesinin amaçlandığı açıktır. Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir bileşeni olan tıbbi cihaz sektörü ve yerli ilaç ile gıda takviyeleri aynı zamanda imalat sanayinin teknolojik gelişimi ve ülke ihracatının yükselmesi bakımından çok önemli bir konuma sahiptir. Hukuki açıdan know-how sözleşmelerinin hazırlanması, kişisel verilerin korunması, fikri mülkiyet stratejisinin belirlenmesi gibi konularda tecrübelerimiz ile müvekkillerimize destek vermekteyiz. Bunun yanı sıra hasta-hekim ilişkilerinde hekimler ile ilgili sorumluluklar konusunda davalar açılabilmektedir.

İlgili Hizmetlerimiz

W

Know-how sözleşmelerinin hazırlanması

W

Malpractice davaları

W

Uluslararası sağlık sigortalarının uygulanmasında danışmanlık