+90 212 970 13 63 [email protected]

Hangi çocuklar çalışabilir?

On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını
doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal
ve ahlâki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif
işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve
ahlâki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat,
kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak
şartıyla çalıştırılabilirler. (4857 sayılı Kanunu 71)

Çocuk Çalıştırmanın Yaptırımı Nedir?


Aykırı hareket etmesi durumunda yaptırım para cezası olarak öngörülmüştür. 2022 yılı için
işverenin ödeyeceği idari para cezası 4,173 TL’dir. (4857 sayılı Kanunu 104)


Fiil, suç kapsamında olmayıp kabahat olarak değerlendirilmektedir ve işveren ile velisi 2022
için 219 TL idari para cezası ödemekle yükümlü tutulabilmektedir. (5326 sayılı Kanun 32)

Yetkili İdari Birim Neresidir?

İdari para cezası kesme yetkisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne
aittir.

Av. Yeliz Özçetin