+90 212 970 13 63 [email protected]
Çocuk Çalıştırmanın Hukuki Niteliği

Çocuk Çalıştırmanın Hukuki Niteliği

Hangi çocuklar çalışabilir? On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşınıdoldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyalve ahlâki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına...
Mobbing Nedir

Mobbing Nedir

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin, bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde, yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı...
Know – How Sözleşmeleri

Know – How Sözleşmeleri

1. Tanım Yüzyılımızda en önemli ekonomik değerin bilgi olduğu açıktır. “Know-how” terimi çoğunlukla dilimizde tercüme edilmeden ve genellikle teknik bilgi, deneyim anlamında kullanılmaktadır. Teknik bilgi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yalnızca endüstriyel ve...
GETAT Uygulamaları ve Hukuki Düzenlemeler

GETAT Uygulamaları ve Hukuki Düzenlemeler

1. Modern Tıp ve GETAT Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”), sağlıklı olmayı, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır (1). Dolayısıyla, sağlıklı olma halinin biyolojik yanı bir tarafa,...