+90 212 970 13 63 [email protected]
GETAT Uygulamaları ve Hukuki Düzenlemeler

GETAT Uygulamaları ve Hukuki Düzenlemeler

1. Modern Tıp ve GETAT Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”), sağlıklı olmayı, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır (1). Dolayısıyla, sağlıklı olma halinin biyolojik yanı bir tarafa,...
Hukuken Yabancı I: Vatansız – Mülteci – Göçmen

Hukuken Yabancı I: Vatansız – Mülteci – Göçmen

1. Yabancı Kavramı Bir devletin ülkesinde bulunup o devletin vatandaşlığı hakkı olmayan kimselere yabancı denmektedir. Yabancı kavramı, yabancı devlet vatandaşlarını, vatansızları, göçmenleri (muhacir), mültecileri, şartlı mültecileri, sığınmacıları, geçici koruma...
İcra ve İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı

İcra ve İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı

30 Kasım 2021’de 7343 sayılı İcra Ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete ’de 31675 sayısında yayımlanmıştır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK.”)’ nda yapılan bazı değişiklikler şunlardır: İcra daireleri ve memurları’...