+90 212 970 13 63 [email protected]

7331 sayılı 08.07.2021 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31541 sayısında Resmi Gazete ’de bugün yayımlandı. Yapılan değişiklikler kısaca şunlardır:

İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun (“İYUK”) Değişiklikleri

  1. İdari davaya konu olabilecek bir hakkın veya eylemin yapılması için idari makamlara başvuru yapıldığında, söz konusu idari makamın 60 gün içinde cevap vermezse isteğin reddedilmiş sayılacağının düzenlendiği maddedeki süre, 30 güne indirilmiştir. (1)

2. İdari makam 60 gün içinde kesin cevap vermezse de kesin cevabın beklenebileceğinin veya istemin reddi sayılabileceğinin düzenlediği süre de 30 güne indirilmiştir. (Kesin cevabın beklendiği sürede dava açma süresi işlememektedir.) Kesin cevabın beklendiği süre de 6 ay iken, yeni düzenleme ile başvuru tarihinden itibaren 4 aya indirilmiştir. (1)

3. Dava açılmamış veya dava süresi geçtiği halde, idari makamın -yeni düzenleme ile- 30 gün geçtikten sonra cevap vermesi halinde, ilgili cevaba karşı cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açabilir.  (1)

4. İlgili, idari makama başvurduktan sonra, bir üst makamdan veya üst makam yoksa yine aynı makamdan idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasını isteyebilir. Bu makamların cevap süresi de 60 günden 30 güne düşürülmüştür. (2)

5. İdari işlem nedeniyle hakkı ihlal edilen bunun giderilmesini öğrenmesinden itibaren 1 yıl her halükârda eylemden itibaren 5 yıl içinde idari makamdan isteyebilmektedir. İsteğe 30 gün içinde cevap verilmezse -60 gün, 30 gün olarak değiştirilmiştir-, dava süresinde idari tam yargı davası açılabilir. (3)

6. Yürürlük tarihi yukarıda sayılan hususların bugün, yani yayım tarihi 14.07.2021’dir. Bugünden önce yapılan başvurular için eski süreler uygulanacaktır. (4)

7. Mahkeme kararlarının verildiği tarihten sonraki 30 gün içinde yazılması ve imzalanması hükme bağlanmıştır. (5)

Av. Yeliz Özçetin

(1) İYUK 10/2

(2) İYUK 11/2

(3) İYUK 13/1

(4) Geçici Madde 10

(5) İYUK 24/1