+90 212 970 13 63 [email protected]

Yayınlarımız

“Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir.”    John Kenneth Galbraith

Kooperatifler Kanunu’nda Değişiklikler Yapıldı

Kooperatifler Kanunu’nda Değişiklikler Yapıldı

26 Ekim 2021’de 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete ’de 31640 sayısında yayımlanmıştır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (“Kanun”)' da yapılan değişiklikler şunlardır: Ortaklığa girme koşulları ve...

Uygulamada Ariyet Sözleşmesi

Uygulamada Ariyet Sözleşmesi

Karşılıksız kullandırma sözleşmesi, günlük hayatta sık karşılaşılsa da çok bilinen bir sözleşme değildir. Tarımla uğraşan toplumlarda komşuluk ilişkisi ve yardımlaşma duygusu ile ihtiyaçların giderilmesi amacıyla ortaya çıktığı bilinmektedir. Ariyet sözleşmesi Roma...

Yapay Zeka Buluş Sahibi Olabilir Mi

Yapay Zeka Buluş Sahibi Olabilir Mi

Yapay zekanın buluşlarında patent sahibinin kim olacağı konusunda güncel gelişmeler bulunmaktadır. Dr. Stephen Thaler, 1994 yılında “yaratıclık motoru” olarak tanımladığı DABUS isimli bir sistem geliştirdiğini açıklamış. Bu sistem, sahip olduğu trilyonlarca ağ...

Ceza Mevzuatında Önemli Değişiklikler Bugün Yayımlandı

Ceza Mevzuatında Önemli Değişiklikler Bugün Yayımlandı

7331 sayılı 08.07.2021 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31541 sayısında Resmi Gazete ’de bugün yayımlandı. Yapılan değişiklikler şunlardır: Türk Ceza Kanunu (“TCK”) Değişiklikleri Boşanılan eşin kasten öldürülmesi,...

İdari Sürelerde Yapılan Değişiklikler Bugün Yayımlandı

İdari Sürelerde Yapılan Değişiklikler Bugün Yayımlandı

7331 sayılı 08.07.2021 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31541 sayısında Resmi Gazete ’de bugün yayımlandı. Yapılan değişiklikler kısaca şunlardır: İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun (“İYUK”) Değişiklikleri İdari...

İş Kazası ve Sorumluluk

İş Kazası ve Sorumluluk

Sorumluluk Nedir? Geniş anlamıyla sorumluluk kavramı, bir kişinin başka bir kişiye verdiği zararları giderme yükümlülüğü olarak açıklanmıştır. Hukuki anlamda sorumluluk ise, taraflar arasındaki borç ilişkisinin zedelenmesi sonucu doğan zararların giderilmesi (tazmin...

Ticari Deftere Belge İşlenmemiş, Davada Ne Olacak

Ticari Deftere Belge İşlenmemiş, Davada Ne Olacak

Ticari Defter Kavramı Türk Ticaret Kanunu (“TTK.”)’nda ticari defterin tanımı yer almamakla birlikte TTK. 18/1 ve 64/1’de ticari defterleri tutmak, tacir olmaya bağlanan bir sonuç olarak bildirilmiştir. Ticari işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ve tutulması...

Nafaka ve Ödenmemesi Durumunda Yapılacaklar

Nafaka ve Ödenmemesi Durumunda Yapılacaklar

Türk Medeni Kanunu (“TMK”)’ nda dört farklı nafaka türü yer almaktadır: 1. Tedbir nafakası Eşler, evlilik birliği giderlerine gücü oranında katılmak durumundadır. Birlikte yaşamaya ara verilmesi halinde, ayrılık veya boşanma davası devam ederken taraflar hâkimden...